Surrogatmödraskap är kommers med kvinnors reproduktiva förmåga kopplat till prostitution och människohandel

07 oktober 2017
Helsingborgs Dagblad

Konferensen om surrogatmödraskap i Malmö under lördagen underlättar för svenska kvinnor att köpa sig tillgång till fattiga kvinnors...
Länk till ursprungsartikeln