Upp till 35 dagars väntan på att göra abort

03 november 2017
Dagens Arena

"Vi planerar in aborten så snart som möjligt, men i vissa fall kan patienten vilja göra aborten senare", säger Helen Tagesson, avdelningschef på Kvinnokliniken i Kronoberg.

Länk till ursprungsartikeln