”Utgångspunkten måste vara alla människors okränkbara värde”

23 augusti 2017
Svt.se

OPINION · ”Den medicinska etiken vilar fortfarande på en helt annan grund, där utgångspunkten är alla människors inneboende värdighet och...

Brodd rätt, och klandrar abortläkare som går emot rådets lagtolkning. Ewerlöf menar att läkare bryter mot lagen, när abort sker i vecka 22.
Länk till ursprungsartikeln