”Vad är det värt att ge våra barn ett bättre liv?”

28 augusti 2017
Svenska Dagbladet

Valet att inte använda godkända mediciner motiveras av att samhällets resurser inte räcker till. Men priset för att inte ta till sig den senaste forskningen betalas med våra barns liv, skriver föräldrar i Nätverket för spinal muskelatrofi.

Läs mer