Vi utnyttjar inte kvinnor

01 november 2017
Göteborgs-Posten

Surrogatmödraskap väcker både många frågor och känslor. Ingen tjänar dock på en skev, förenklad och felaktig debatt, skriver bland andra Eduardo Afonso, Tammuz Family Nordic.

Länk till ursprungsartikeln