Viss oro bland bvc-personal för surrogatbarns framtida hälsa

25 augusti 2017
Aftonkuriren

Bvc-personal hyser en viss oro för att barn som kommit till genom surrogatmödraskap är i riskzonen för social stigmatisering och sämre hälsa, enligt en studie ledd av forskare vid Linköpings universitet.

Läs mer