Abort, bistånd och mänskliga rättigheter

29 november 2018
Globalportalen

Abort är en av många frågor som våra medlemsorganisationer har olika uppfattning om. En av våra uppgifter som missionsråd är att skapa utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte om vårt uppdrag som kristna biståndsaktörer.

Länk till ursprungsartikeln