Abortfrågan kan få Katolska kyrkan att lämna Missionsrådet

17 december 2018
Världen idag

Om inte Svenska missionsrådet tar tillbaka sitt ställningstagande gällande abort kommer Katolska kyrkan att lämna rådet. Det skriver Anders Arborelius, biskop för Stockholms katolska stift som bokat in ett möte med rådet i januari.

Länk till ursprungsartikeln