Aborträtt eller rätt till liv

05 september 2018
Svenska Dagbladet

I Sverige behöver vi inte moral, vi har Socialstyrelsen. Ett land som i myndighetsform institutionaliserat den nyttigaste av mänskliga uppgifter, att ständigt diskutera rätt och fel, sant och falskt har förlorat något viktigt.

Maria Ludvigsson: Aborträtt eller rätt till liv
Länk till ursprungsartikeln