Aldrig etiskt fel föda ett barn

22 oktober 2018
Dagen

Menar Bergdahl och Camnerin att det finns pastorala konsekvenser som kan övertrumfa ett barns människovärde? skriver Stefan Gustavsson i en replik.

Länk till ursprungsartikeln