Är oron för Oregonmodellen befogad?

27 februari 2018
Svenska Dagbladet

En grupp svenska psykiatrer känner oro för att deprimerade människor kan erbjudas dödshjälp enligt den så kallade Oregonmodellen. Något konkret exempel på detta redovisas dock inte.

Länk till ursprungsartikeln