”Avgörande skillnad mellan självmord och Oregonmodell”

28 februari 2018
Svenska Dagbladet

I en debattartikel i SvD (24 febr 2018) hävdar en grupp erfarna psykiatrer att den så kallade Oregonmodellen går emot den "nollvision" som riksdagen antagit 2006 för att stödja kampen mot självmord.

Länk till ursprungsartikeln