Barnmorska: Klimatet har hårdnat för barnmorskor

08 juni 2018
Dagen

Samvetsfrihet har de senaste åren varit ett omdiskuterat ämne, och två barnmorskor har drivit frågan till Europadomstolen eftersom de inte vill medverka vid aborter. Samtidigt finns det vårdpersonal som i det tysta haft uppgörelser med sina chefer och på så sätt haft samvetsfrihet. Här är en Margaretha Berggrens berättelse.

Länk till ursprungsartikeln