Barnmorskorna är hjältar i ett kallt samhällsklimat

22 april 2018
Katolskt magasin

I den svenska offentliga debatten talas det om “barnmorskeaffären” då man refererar till de barnmorskor som vägrar att utföra aborter på grund av sina övertygelser. Denna benämning förminskar allvaret i det som det i grund och botten handlar om: livets okränkbarhet och samvetsfrihet.

Länk till ursprungsartikeln