Därför är svensken emot samvetsfrihet

02 februari 2018
Dagen

Sedan den 12 juni 1974 har kvinnor haft rätt att begära abort fram till vecka 18. Riksdagsbeslutet föregicks av livliga debatter mellan politiker och i tidningar och massivt motstånd från kyrkliga kretsar. Ett av spörsmålen var huruvida vårdpersonalen skulle ha rätt att vägra att medverka vid abort.

Länk till ursprungsartikeln