”De såg det som en sista utväg”

05 april 2018
Ergo

Debatten om det ska vara tillåtet för ofrivilligt barnlösa att låta någon annan föda deras barn har varit het den senaste tiden. Doktoranden Anna Arvidsson tar ett samlat grepp om frågan genom att undersöka svenska föräldrars upplevelser av att använda sig av surrogatmödrar, bemötandet från myndigheter i Sverige och synen på surrogatarrangemang i Indien.

Länk till ursprungsartikeln