Debatten om de ofödda får inte tystna

18 juli 2018
Katolskt magasin

Vissa värderingar är universella och omöjliga att rucka på. Livets okränkbarhet, till exempel; det faktum att ett människoliv alltid har samma värde oavsett ålder, kön, social status och så vidare.

Länk till ursprungsartikeln