Den absurda döden

15 augusti 2018
Läkaratidningen

Döden är absurd och går egentligen inte att förstå. Låt oss in­leda med ett exempel från logiken: Cajus är en människa, alla människor är dödliga, alltså är Cajus dödlig. Det är hämtat från Leo Tolstojs novell »Ivan Iljitjs död« [1]. Huvudpersonen anser att även om detta är riktigt när det gäller Cajus så kan det absolut inte gälla honom själv.

Länk till ursprungsartikeln