”Det är inget gulligt litet ultraljud”

15 mars 2018
Sveriges Television

Fundera på varför du vill göra fosterdiagnostik och på vad du är beredd att göra med informationen – det är barnmorskans råd till gravida.

Länk till ursprungsartikeln