Det finns ingen värdighet i dödshjälp

05 februari 2018
Katolskt magasin

Nyligen kom KIT/Novus med en opinionsundersökning som visar att sex av tio personer vill införa dödshjälp i Sverige. Frågorna som ställdes var följande:

Vad är din inställning till legalisering av aktiv dödshjälp i Sverige, det vill säga att läkare på patientens begäras tillhandahåller en dödlig dos läkemedel som patienten själv kan ta i syfte att avsluta sitt liv (så kallat läkarassisterat suicid)?

Länk till ursprungsartikeln