Det perverterade medlidandet

01 februari 2018
Dagen

Dödshjälpsförespråkare använder omskrivningar för att dölja vad det egentligen handlar om: Självmordsassistans genom förskrivning av dödligt gift, skriver Fabian Ståhle.

Länk till ursprungsartikeln