Det värnlösa barnet omfattas inte av yttrandefriheten

04 september 2018
Katolskt magasin

Ramaskriet kom från mödrarna i Rama när de fick sina spädbarn mördade av Herodes för 2000 år sedan. När man nu hör besluten angående sena aborter får man lust att på nytt häva upp ett ramaskri.

Länk till ursprungsartikeln