DN-analys av abort – intellektuellt haveri

30 maj 2018
Världen idag

DN, Sveriges största dagstidning, har en imponerande journalistisk historia. Det borde förpliktiga, men tydligen inte när abortfrågan ska diskuteras. Då sjunker argumentationsnivån som en sten.

Länk till ursprungsartikeln