"Dödshjälp är en medborgarfråga, inte en läkarfråga"

14 mars 2018
Sveriges Radio

Ska man själv få välja när man vill dö? Staffan Bergström, professor emeritus i Internationell hälsa, skriver i en debattartikel att frivillig dödshjälp ska vara en medborgarfråga.

Länk till inslaget