Dödshjälp är inte svaret på samhällsproblemen

13 mars 2018
Läkartidningen

Påhejat av några mycket engagerade i frågan har vi en mediedebatt om dödshjälp – eutanasi och läkarassisterat självmord. Frågan väcker starka känslor, tangerar vår rädsla att bli gamla, sjuka, lidande eller beroende av andra.

Länk till ursprungsartikeln