Etiksamtal i Almedalen: Barn med livstecken efter sena aborter – ett etiskt dilemma?

03 juli 2018
Statens medicinsk-etiska råd

I takt med framstegen inom vården av extremt för tidigt födda barn har frågan uppstått hur man ska se på barn som visar livstecken efter en sen abort – juridiskt, medicinskt och etiskt. Denna fråga diskuterades vid ett av årets etiksamtal i Almedalen.

Läs referatet