Ett barn är fött

18 december 2018
Läkartidningen

Sverige har en lång tradition av att systematiskt samla uppgifter om barnafödande. I en av de första läroböckerna om barnsjukdomar (FT Berg 1853) finns detaljerade uppgifter om spädbarnsdödlighet, både i relation till födelseort och sociala riskfaktorer. Ett av fyra Stockholmsbarn födda inom äktenskapet dog före ett års ålder. Än värre var det för de oäkta barnen, men i mindre städer och på landsbygden gick det bättre.

Länk till ursprungsartikeln