Ett QALY är värt mer än två miljoner kronor

20 augusti 2018
Läkartidnignen

Trafikverket har nyligen höjt värdet av ett statistiskt liv från 24 till 40,5 miljoner kronor. Det motsvarar ett värde per QALY på 2,4 miljoner kronor. Detta bör utgöra ny referenspunkt i sjukvårdens prioriteringsbeslut.

Länk till ursprungsartikeln