Ett ställningstagande i rådande läge kan bli ett hinder i diskussionen

09 januari 2018
Läkartidningen

Svenska läkaresällskapet har, precis som Staffan Bergström skriver i ett debattinlägg i Läkartidningen [1], i rådande läge valt att inte göra ett ställningstagande för eller emot om det bör införas dödshjälp i Sverige. Huvudskälet till detta är att vi anser att frågan inte i första hand är en läkarfråga utan vad man kan kalla en medborgarfråga, det vill säga en fråga som behöver analyseras, diskuteras och utredas i ett brett samhällsperspektiv.

Länk till ursprungsartikeln