EU-domstol vill inte ha skydd för embryon i forskning

10 maj 2018
Världen idag

”Sluta finansiera forskning som förstör mänskliga embryon” – det var budskapet till EU från två miljoner européer i kampanjen ”En av oss”. När EU-kommissionen inte tyckte att det fanns anledning att ta upp frågan till diskussion, överklagade initiativtagarna till EU-domstolen. Nu har också domstolen avvisat initiativet.

Länk till ursprungsartikeln