Expert: ”Finns ingen medicinsk gräns vid vecka 12”

14 juli 2018
Dagens Nyheter

Sverigedemokraterna hävdar att en graviditet efter vecka 12 går in i ett helt nytt stadium och att en abort då skulle vara ett mycket större medicinskt ingrepp. 

Länk till ursprungsartikeln