Experten: ”Målet med fosterdiagnostik är inte att Downs syndrom ska minska”

07 februari 2018
Svt.se

Allt färre barn med Downs syndrom har fötts i Sverige de senaste åren. Samtidigt har tillgången på modern och lättillgänglig fosterdiagnostik ökat, vilket gör att de etiska diskussionerna lyfts gällande möjligheter att kolla statusen på ett foster.
– Viss fosterdiagnostik ska erbjudas, men vi måste nog våga utvärdera vad som fortfarande är relevant, säger Charlotta Ingvoldstad Malmlgren, genetisk vägledare vid Centrum för fostermedicin.


Länk till ursprungsartikeln