Familjeplanering måste prioriteras för framtiden

15 oktober 2018
ETC Göteborg

Befolkningsfrågan började på allvar diskuteras på 1960-talet. Då påbörjades också många projekt för att stoppa den. Dessa projekt handlade framför allt om sexualundervisning och preventivmedelstillgång.

Länk till ursprungsartikeln