"Farorna med dödshjälp får inte förbises"

08 mars 2018
Svenska Dagbladet

Dödshjälpsförespråkare litar i sin argumentation helt på Oregonmodellen och på vårdens och läkares ofelbarhet, vilket är naivt. Riskfria lagar och felfria läkare finns ingenstans, skriver en rad experter i en slutreplik.

Länk till ursprungsartikeln