Fattiga kvinnor ska inte föda våra barn

21 september 2018
Aftonbladet

Det finns stora risker med surrogatmödraskap Debattartikel med anledning av Uppdrag Granskning 19 september. Fattigdom, utsatthet och svåra minnen förenar flera av de kvinnor som i gårdagens Uppdrag Granskning berättar om upplevelsen av att bära någon annans barn mot betalning. 

Länk till ursprungsartikeln