Fel när Missionsrådet antar statens abortsyn

15 november 2018
Världen Idag

Världen idag har den senaste veckan uppmärksammat den abortsyn som Svenska missionsrådet har i sin jämställdhetspolicy, där man ställer sig positiv till att svenskt bistånd kan gå till abortstödjande verksamhet. Svenska missionsrådet är en bred paraplyorganisation, som samordnar svenska kyrkors, samfunds och internationellt verksamma kristna organisationers arbete när det gäller mission och biståndsarbete.

Länk till ursprungsartikeln