Fler vårdgivare föreslås få utföra assisterad befruktning

20 mars 2018
Läkartidningen

Reglerna för assisterad befruktning ska ändras så det blir enklare för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar och att fler vårdinrättningar än universitetssjukhus får utföra befruktning med donerade könsceller. Det föreslår regeringen i en proposition.  

Länk till ursprungsartikeln