För tidigt för kliniska försök med ärftliga genförändringar

28 november 2018
Läkartidningen

Forskarsamhället bör gå mycket försiktigt fram kring forskning som syftar till att introducera ärftliga genförändringar hos människa. Den uppmaningen ger Statens medicinsk-etiska råd med anledning av nyheten om att de första barnen som påstås ha fått gener redigerade med CRISPR-teknik nu har fötts.

Länk till ursprungsartikeln