Föreningen Människovärde: Abort avslutar alltid ett liv

05 oktober 2018
Dagen

Att sluta tala om sena aborter som etiskt dilemma löser ingenting, skriver föreningen Människovärde.

Länk till ursprungsartikeln