Forskare utan gränser

28 november 2018
Svenska Dagbladet

Världen har begåvats med de första barnen med artificiellt förändrad arvsmassa. Den kinesiska forskaren He Jiankui försvarade igår hur han utan uppbackning från universitetet har tagit bort anlag för HIV-virus hos flera embryon innan modern befruktats. Nu är barnen här. Tvillingflickor.

Länk till ursprungsartikeln