Fosterdiagnostik - olika tillgång i landet (21 min in i programmet)

15 mars 2018
Aktuellt

Se ett inslag i Aktuellt om fosterdiagnostik i olika landsting

Se inslaget (börjar efter ca 21 minuter)