Frågan om dödshjälp kommer att leva vidare

23 augusti 2018
Världen idag

Debatten om dödshjälp var högaktuell under förra året, men har det senaste halvåret gått in i ett lugnare tempo. Till stor del säkert för att frågan är politiskt kall. Vi kan dock räkna med att förespråkarna kommer att försöka lägga frågan i knät även på nästa regering.

Länk till ursprungsartikeln