Gemensamt förslag till riktlinjer vid sen abort klart

01 juni 2018
Läkartidningen

Nu har Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska barnmorskeförbundet, i samråd med Svenska neonatalföreningen, lämnat ett förslag till riktlinjer för handläggning vid sen abort.

Länk till ursprungsartikeln