Genetisk koppling inte utgångspunkten för föräldraskap - ny lag tar sikte på "regnbågsfamiljer"

22 augusti 2018
Dagens Juridik

Föräldraskap till barn som föds utanför äkten-skapet ska även i fortsättningen bekräftas av båda föräldrarna - men det ska få ske elektroniskt. När det gäller gifta personer så ska samma regler gälla för föräldrar av samma kön och för personer som har bytt könstillhörighet som för heterosexuella par. Det föreslås i ett lagförslag som idag över-lämnades till regeringen.

Länk till ursprungsartikeln