Globalt upprop mot surrogatmödraskap

26 september 2018
ETC

I ett gemensamt upprop kräver nu kvinnorättsorganisationer i flera världsdelar ett förbud mot surrogatmödraskap. De uppmanar FN att lyfta frågan under den session i generalförsamlingen som just nu pågår.

Länk till ursprungsartikeln