Hård strid om abort i påvens hemland

13 juni 2018
Dagens industri

Argentina blir nästa land att ta upp frågan om legalisering av abort. Men till skillnad från Irland, som höll folkomröstning i frågan i slutet av maj, kommer Sydamerikas folkrikaste land att fatta beslut i parlamentets deputeradekammare.

Länk till ursprungsartikeln