HD säger nej - inte skäl pröva om biologisk mamma ska registreras i stället för surrogatmamma

06 april 2018
Dagens Juridik

Den svenska kvinna som är biologisk mamma till ett barn men anlitade en surrogatmamma utomlands för att bära barnet under graviditeten får inte registreras som mamma i Sverige. Det står nu klart sedan Högsta domstolen har beslutat att det inte finns skäl att pröva fallet.


Länk till ursprungsartikeln