Höj nivån i abortdebatten

15 juli 2018
Barometern OT

Praxis kring sena aborter kommer att behöva ändras. Men vanligen saknas ett moget samtal kring etiska frågeställningar.

. Övriga partier stöder den nuvarande svenska abortlagen. Det är dock en lag som är formulerad så att den yttersta gränsen för när aborter ska tillåtas, är kopplad till den oföddes möjlighet att överleva utanför livmodern. Lagen tillåt
Länk till ursprungsartikeln