När människovärdet och livet hotas – katolsk tro och samvetsfrågor i sjukvården

18 maj 2018
Signum

Katoliker som arbetar inom svensk vård kan ibland ställas inför situa­tioner där samvetet och praxis krockar. Jenny Lindberg skriver om avvägningar, risker och särskilt viktiga områden.

Länk till ursprungsartikeln