Ibland bota, ofta lindra, alltid trösta

19 augusti 2018
Signum

Att mäta en annan människas subjektiva lidande är naturligtvis omöjligt. Och att ställa det ena lidandet mot det andra är meningslöst. I sjukvården måste vi utgå från att den människa som uttrycker att hon lider faktiskt gör det, och vår uppgift är att lindra detta lidande.

Länk till ursprungsartikeln